SUMBANGAN AWAM
DAN KORPORAT

 • Sumbangan dana pasca endemik bagi kesinambungan aktiviti “Program Al – Raudah” yang meliputi program-program berikut :
 • ● Pengajian Kitab Turath
 • ● Talaqqi Al Quran
 • ● Kelas Fardhu Ain
 • ● Tahsin Solat
 • ● Rawatan Islam
 • ● Bantuan/Biaya Pendidikan
 • Mari sama-sama kita menyumbang dana bagi menjayakan program-program tersebut.
 • Resit Rasmi dikeluarkan bagi tujuan
 
 • Dikecualikan Cukai Pendapatan Di Bawah Seksyen 44(6), Akta Cukai Pendapatan 1967
 • Ruj :LHDN.01/35/42/51/179-6.5877.
 • Tarikh Kuatkuasa Kelulusan 01.07.2006
 • No.Warta Kerajaan : 13710 (Tarikh 12.10.2006)

Mengenai Kami

 • Ditubuhkan pada Mac 2005 dengan fokus kebajikan kepada komuniti juga pengukuhan “Ilmu”.
 • Di era baru sejajar dengan 17 tahun penubuhan, PERSIDAM telah memperluaskan cabang penyebaran ilmu dengan membuka peluang kerjasama dengan organisasi moden bagi cabang ilmu milenial dan digital.
 • Kepelbagaian aktiviti diusahakan untuk meraikan kepelbagaian konsep ilmu di PERSIDAM. Pengkhususan ilmu islam melalui Program Al – Raudah iaitu dengan program pengajian kitab-kitab thurath kepada komuniti awam. Penerbitan naskah-naskah ilmu dan penubuhan pusat pengajian islam iaitu Maahad Tahzib Wa at-Ta’alim.