PERSIDAM

Pendaftaran & Maklumat Ahli

1.0 Pendafataran Ahli

Bahagian 1: Maklumat Diri


2.0 Maklumat Dzikir

Bahagian 2: Maklumat Dzikir


3.0 Status Perkahwinan

Bahagian ini agak panjnag, mohon diisikan sebaiknya.


3.3 Maklumat Pasangan 1

Bahagian ini agak panjang, mohon diisi dengan teliti.


3.3 Maklumat Pasangan 2

Bahagian ini agak panjang, mohon diisi dengan teliti.


3.3 Maklumat Pasangan 3

Bahagian ini agak panjang, mohon diisi dengan teliti.


3.3 Maklumat Pasangan 4

Bahagian ini agak panjang, mohon diisi dengan teliti.


3.3 Maklumat Pasangan 5

Bahagian ini agak panjang, mohon diisi dengan teliti.


3.3 Maklumat Pasangan 6

Bahagian ini agak panjang, mohon diisi dengan teliti.


4.1 Maklumat Dzikir Pasangan

Sila isikan yang berkenaan (maklumat ini hanya bagi pasangan yang masih berkahwin)


Pasangan 1

Maklumat Dzikir pasangan (1)


Anggaran Tarikh Bai'ah Pasangan 1

Sila pilih tarikh (anggaran jika lupa) berkenaan


Pasangan 2

Maklumat Dzikir pasangan (2)


Anggaran Tarikh Bai'ah Pasangan 2

Sila pilih tarikh (anggaran jika lupa) berkenaan


Pasangan 3

Maklumat Dzikir pasangan (3)


Anggaran Tarikh Bai'ah Pasangan 3

Sila pilih tarikh (anggaran jika lupa) berkenaan


Pasangan 4

Maklumat Dzikir pasangan (4)


Anggaran Tarikh Bai'ah Pasangan 4

Sila pilih tarikh (anggaran jika lupa) berkenaan


Pasangan 5

Maklumat Dzikir pasangan (5)


Anggaran Tarikh Bai'ah Pasangan 5

Sila pilih tarikh (anggaran jika lupa) berkenaan


Pasangan 6

Maklumat Dzikir pasangan (6)


Anggaran Tarikh Bai'ah Pasangan 6

Sila pilih tarikh (anggaran jika lupa) berkenaan


5.0 Maklumat Keluarga (Anak)

Bahagian ini agak panjang, mohon diisi dengan teliti.


6.0 Informasi Lain

Sila, isi dan nyatakan bahagian yang perlu sahaja


Terima Kasih Atas Kerjasama

Semoga diberikan kebaikan keseluruhannya, InsyaAllah.